Tarief

Het tarief is € 70 voor een gesprek van 1 uur.
Ik verzoek u contant te betalen.

Het eerste gesprek is kosteloos.
Na afloop van het traject bied ik u desgewenst een evaluatiegesprek aan, waarvoor ik eveneens geen kosten in rekening breng.

Het tarief is gebaseerd op de behandeltijd, vermeerderd met de ge´nvesteerde tijd als sessievoorbereiding,
verslaglegging en professionalisering in de vorm van nascholing en literatuurstudie.

 

 

home